Farmaceuta wystawi receptę na szczepionkę przeciw grypie

Vaccine,Vial,Dose,Flu,Shot,Drug,Needle,Syringe,medical,Concept,Vaccination

Zmiany do ustawy umożliwiające farmaceutom wystawianie recept farmaceutycznych na szczepionki przeciw grypie. 13 stycznia br. Sejm uchwalił ustawę o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

Szczepienie przeciw grypie w aptece

Dzięki temu rozwiązaniu pacjent otrzyma receptę, kupi szczepionkę i zaszczepi się bezpośrednio w aptece. O receptę na szczepionkę refundowaną wciąż trzeba będzie jednak poprosić lekarza.

Sejm odrzucił poprawki dotyczące refundacji szczepionek wystawionych na receptę farmaceutyczną – wcześniej większość posłów Sejmowej Komisji Zdrowia głosowała za odrzuceniem poprawki umożliwiającej refundację takich szczepionek. Za przyjęciem ustawy głosowało 441 posłów, przeciw 10, a wstrzymał się 1.

Rozwiązanie, na które czekają farmaceuci i pacjenci

Poprawkę dotyczącą szczepienia przeciw grypie w aptekach, umożliwiającą farmaceutom wystawienie recepty farmaceutycznej na szczepionkę przeciw grypie, zgłosił podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia (10 stycznia br.) poseł Paweł Rychlik.

– Poprawka ma na celu usprawnić, ułatwić i promować szczepienia przeciw grypie poprzez to, że potencjalny pacjent zainteresowany szczepieniem, receptę na szczepionkę otrzyma w aptece, gdzie jednocześnie farmaceuta zakwalifikuje i zaszczepi pacjenta. Na tę poprawkę czekają nie tylko farmaceuci, ale także pacjenci – argumentował poseł Rychlik.

– Szkoda, że to rozwiązanie nie zostało wcześniej wdrożone, bo może ten procent wyszczepialności byłby zdecydowanie większy. Ufam, że w następnych sezonach uda nam się poszerzyć zakres szczepień – mówiła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes NRA.

Mimo że poprawka wykraczała poza zakres procedowanego projektu, została przyjęta przez Komisję jednogłośnie, a wiceminister zdrowia – Piotr Bromber – argumentował jej przyjęcie interesem i dobrem pacjenta.

Za podanie szczepionki zapłaci NFZ

Do końca marca 2023 r. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie finansował szczepienia przeciw grypie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Za każde podanie szczepionki przeciw grypie NFZ zapłaci 21,83 zł. Stawkę wyliczyła Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a koszt obejmuje kwalifikację do szczepienia oraz podanie szczepionki przez osobę uprawnioną.

Obecnie jedynie kobiety w ciąży oraz seniorzy powyżej 75 roku życia mogą otrzymać od lekarza receptę na bezpłatną szczepionkę. W sezonie 2022/2023 z 50% odpłatnością szczepionka przeciw grypie przysługuje dzieciom po ukończeniu 6 miesiąca życia do 18. roku życia, osobom w wieku 18-65 lat z grup ryzyka ciężkiego przebiegu grypy i osobom w wieku 65-75 lat.

Eksperci apelują o skrócenie ścieżki pacjenta do szczepień

Eksperci skupieni wokół Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy wielokrotnie apelowali o konieczność skrócenia i uproszczenia ścieżki pacjenta do szczepień, możliwość wystawiania recept farmaceutycznych, czy rozszerzenie wachlarza dostępnych w aptekach szczepień, co pozwoliłoby na zwiększenie poziomu wyszczepienia populacji oraz odciążenie placówek POZ.

Źródło: Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, 10.01.2023, 70. Posiedzenie Sejmu, 13.01.2023, NIZP-PIB, NFZ