Interakcje – suplementy vs. fitoterapeutyki – ABC wiedzy

Medicine:,Chemistry,Vs,Natural.,Your,Choice.,In,One,Hand,Pills,

WIEDZA | 20.05.2023

Fitoterapia i powrót to ziołowych “korzeni” cieszy się obecnie ogromnym zainteresowaniem ze względu na skuteczne działania wspierające zdrowie, a niosące jednocześnie niższe ryzyko działań niepożądanych. Dzisiejszy wpis chcieliśmy poświęcić właśnie tematowi interakcji fitoterapeutyków z lekami, co pozwoli na maksymalizację efektów terapeutycznych przy jednoczesnym zachowaniu maksimum bezpieczeństwa.

Ashwagandha, czyli witania ospała

Ekstrakty z witanii ospałej standaryzowane na witanolidy cieszą się obecnie sporym zainteresowaniem z uwagi na korzystne działanie w kontekście wyciszenia układu nerwowego i obniżania ogólnoustrojowego poziomu kortyzolu [1]. W pewnych sytuacjach należy jednak zachować ostrożność z uwagi na możliwość wystąpienia interakcji z lekami. Wymienia się tutaj leki hipotensyjne i przeciwcukrzycowe – ich efekty mogą być nasilone przy jednoczesnym przyjmowaniu ashwagandhy. Nie należy jej także łączyć z lekami przeciwdepresyjnymi czy przeciwlękowymi, a także alkoholem ze względu na nasilenie działania hamującego na ośrodkowy układ nerwowy. Należy także zachować ostrożność w przypadku pacjentów z zaburzeniami pracy tarczycy – niektóre badania wskazują, że ashwagandha może zwiększać produkcję hormonów tarczycowych [2,3,4].

Dziurawiec zwyczajny

Ekstrakty alkoholowe z dziurawca bywają włączane w redukcji zaburzeń depresyjnej o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, a także stany lękowe. Dziurawiec może jednak wchodzić w interakcje z innymi lekami. Przede wszystkim nie należy go przyjmować jednocześnie z lekami z grupy SSRI oraz trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi ze względu na możliwość rozwinięcia objawów zespołu serotoninowego, charakteryzującego się niepokojem, lękiem, bólami głowy, wzrostem temperatury ciała, czy nawet halucynacjami. Sugeruje się, aby zachować przynajmniej 2 tygodnie przerwy między preparatami dziurawca a włączeniem antydepresantów. Hyperycyna wpływa także na indukcję enzymów cytochromu CYP3A4, co może zmniejszać skuteczność leków statyn, antykoncepcji hormonalnej, leków przeciwzakrzepowych czy nifedypiny i werapamilu [5,6].

Kurkumina

Kurkumina jest kolejnym, popularnym fitoterapeutykiem z uwagi na rosnącą liczbę danych naukowych na temat jej dobroczynnych właściwości zdrowotnych. Choć interakcje dla kurkuminy nie zostały na ten moment dobrze scharakteryzowane, to badania na modelach in vitro i in vivo dostarczają pewnych mechanistycznych danych. Kurkumina może wpływać na farmakokinetykę antydepresantów, antykoagulantów, leków przeciwhistaminowych czy sercowo-naczyniowych poprzez wpływ na hamowanie izoenzymów cytochromów i glikoproteiny P [7,8]. Kurkuminy nie zaleca się kobietom w ciąży i karmiącym – może przenikać do pokarmu kobiecego. Interakcje dotyczą oczywiście kurkuminy w postaci skoncentrowanych preparatów, a nie popularnej kurkumy jako przyprawy dodawanej do potraw.

Miłorząb japoński

Miłorząb japoński jako surowiec usprawniający krążenie mózgowe stosowany jest często jako wspomagający pamięć i funkcje poznawcze. Może jednak wchodzić w interakcje z lekami przeciwzakrzepowymi, a także przeciwpłytkowymi (ASA) i nasilać ich działanie. Ponadto wymienia się także interakcję z lekami z grupy NLPZ z uwagi na możliwe działanie drażniące na śluzówki żołądka. Miłorząb japoński może też osłabiać działanie inhibitorów pompy protonowej [9].

Bibliografia:

  1. Lopresti AL, Smith SJ, Malvi H, Kodgule R. An investigation into the stress-relieving and pharmacological actions of an ashwagandha (Withania somnifera) extract: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. Medicine (Baltimore). 2019 Sep;98(37):e17186. doi: 10.1097/MD.0000000000017186. PMID: 31517876; PMCID: PMC6750292.
  2. Ashwagandha, Medline Plus; available here: https://medlineplus.gov/druginfo/natural/953.html
  3. Ashwagandha- uses, side effects and more; https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-953/ashwagandha
  4. Pamułackanycz M. i wsp. Ashwagandha roślina o udokumentowanych właściwościach prozdrowotnych; dostęp: https://www.ptfarm.pl/wydawnictwa/czasopisma/farmacja-polska/103/-/28694%20%20Garcinia
  5. Muszyńska B. i wsp. Surowce naturalne mające znaczenie w profilaktyce i wspomagające leczenie depresji, Psychiatr. Pol. 2015; 49(3): 435–453
  6. Rogowska M., Giermaziak W., Wpływ roślin leczniczych na farmakokinetykę i metabolizm leków syntetycznych, Post Fitoter 2018; 19(4): 274-282
  7. Curcuma longa, EMA: https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-monograph/final-european-union-herbal-monograph-curcuma-longa-l-rhizoma-revision-1_en.pdf
  8. Bahramsoltani R, Rahimi R, Farzaei MH. Pharmacokinetic interactions of curcuminoids with conventional drugs: A review. J Ethnopharmacol. 2017 Sep 14;209:1-12. doi: 10.1016/j.jep.2017.07.022. Epub 2017 Jul 19. PMID: 28734960.
  9. Bojarowicz H. Suplementy diety. Część III. Interakcje suplementów diety z lekami, Hygeia Public Health 2012, 47(4): 442-447 

Opracowanie: NutroPharma