Odtwórz wideo

Magdalena Obrzut – Wychodząc poza schemat

„I o tym też warto mówić, że tutaj nie wystarczy wprowadzić farmakologicznego leczenia czy właściwej suplementacji, ale trzeba również spojrzeć na to szerzej, czyli zmienić nawyki żywieniowe i styl życia.” – Posłuchaj rozmowy z Magdaleną Obrzut o chorobie Hashimoto, zaburzeniach pracy tarczycy, diecie i najnowszych doniesieniach ze świata medycznego. Magda przede wszystkim znana jest jako @doktor_hashi. Z zawodu farmaceutka, a w praktyce specjalista w zakresie doradztwa żywieniowego, która edukuje w temacie Hashimoto. Zobacz czy w chorobie tej można działać schematycznie czy warto podejść do tematu w znacznie szerszym spojrzeniu.