Nowy Lek – pierwsze wytyczne od NIA i PTFarm

Pharmaceuticals,Antibiotics,Pills,Medicine,/colorful,Antibacterials,Pills,On,White,Background

Naczelna Izba Aptekarska we współpracy z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym przygotowała standardy nowej usługi opieki farmaceutycznej pt. „Zalecenia dotyczące postępowania u chorych objętych świadczeniem w ramach usługi farmaceutycznej Nowy Lek”. 

Poprawa przestrzegania zaleceń i oszczędności dla systemu ochrony zdrowia

Usługa Nowy Lek ma m.in. poprawić przestrzeganie przez pacjenta zaleceń w terapii lekowej i podnieść stopień jego zaangażowania w terapię i stan własnego zdrowia, przynieść oszczędności finansowe dla samego pacjenta i systemu ochrony zdrowia, zwiększyć bezpieczeństwo farmakoterapii. Nowy Lek – obok usługi przeglądu lekowego – jest kolejnym świadczeniem wynikającym z rozszerzenia kompetencji zawodowych, które przyniosła Ustawa o zawodzie farmaceuty.

Zalecenia zostały opracowane przez Zespół ds. Standaryzacji Opieki Farmaceutycznej Naczelnej Izby Aptekarskiej we współpracy z Ogólnopolską Sekcją Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. W skład multidyscyplinarnego zespołu naukowców, wykładowców akademickich i praktyków opieki farmaceutycznej w Polsce, weszli: dr n. farm. Magdalena Waszyk-Nowaczyk, dr hab. n. farm. Magdalena Jasińska-Stroschein, dr hab. n. farm. Mariola Drozd, dr n. farm. Justyna Dymek, mgr farm. Agnieszka Stankiewicz i mgr farm. Artur Jędra. Wytyczne konsultowano z prof. dr hab. n. farm. Małgorzatą Sznitowską i mgr farm. Joanną Machalską.

Trzy etapy konsultacji farmaceutycznej

Usługa Nowy Lek ma być trzyetapową – głównie edukacyjną – konsultacją farmaceutyczną. Ma wspierać pacjenta, któremu lekarz przepisał nowy produkt leczniczy. Skierowana jest do pacjentów, którzy podczas terapii choroby przewlekłej otrzymali po raz pierwszy receptę na wcześniej niestosowany przez siebie lek.

Eksperci zalecają, aby z pacjentem przeprowadzić 3 spotkania: wstępne, interwencyjne (po 7-14 dniach od spotkania wstępnego) i kontrolne (po 14-21 dniach od spotkania interwencyjnego), a sama usługa powinna zakończyć się nie później niż po 30 dniach od zrealizowania przez pacjenta recepty.

Opracowanie wymienia kilkanaście chorób przewlekłych, które obejmować może usługa Nowy Lek, a wśród nich nadciśnienie tętnicze, astmę/POChP, cukrzycę, hiperlipidemię, osteoporozę czy jaskrę.

Przygotowanie merytoryczne i finansowanie

Autorzy rekomendują, aby farmaceuta który chce przystąpić do świadczenia nowej usługi, posiadał odpowiednie przygotowanie merytoryczne, które zapewnić powinny Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i jednostki akredytowane. Autorzy wskazują, że usługa może być finansowana – w zależności od uwarunkowań prawnych – ze środków publicznych lub własnych pacjenta.

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 30-50% nowo przepisanych leków jest nieprawidłowo przyjmowanych przez pacjentów, co w konsekwencji prowadzi do spadku skuteczności farmakoterapii i pogorszenia jakości życia” – wskazuje Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, zachęcając do poszerzenia kompetencji i podejmowania realizacji nowej usługi.

Integralną częścią opracowania są m.in. ulotka informacyjna dla pacjenta, formularz zgody pacjenta na udział w świadczeniu, klauzula związana z przetwarzaniem danych osobowych, formularze spotkania wstępnego, interwencyjnego i kontrolnego oraz raport dla lekarza. Publikacja dostępna jest na stronie: opiekafarmaceutyczna.nia.org.pl.

Źródło: opiekafarmaceutyczna.nia.org.pl