Odtwórz wideo

4. CIĄŻA A KODEKS PRACY

Categories Wywiady eksperckie

Tematyka: jakie prawa przysługują pracownikom w czasie ciąży; omówienie i wyjaśnienie zasad ogólnych i ważnych wyjątków.

1. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 

Tematyka: podstawowe prawa w obszarze strefy prywatności i w przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowych; określenie wzajemnego zobowiązania w relacji pracownik i pracodawca.

Obejrzyj »