Odtwórz wideo

3. ZAWARCIE UMOWY O PRACĘ

Categories Wywiady eksperckie

Tematyka: podstawowe prawa w obszarze strefy prywatności i w przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowych; określenie wzajemnego zobowiązania w relacji pracownik i pracodawca.

1. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 

Tematyka: podstawowe prawa w obszarze strefy prywatności i w przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowych; określenie wzajemnego zobowiązania w relacji pracownik i pracodawca.

Obejrzyj »